Privacy & toegankelijkheid

Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens.

Het beleid van de Gemeente Helmond is om via www.heldenvanhelmond.nl alleen die persoonsgegevens te verzamelen die strikt nodig zijn voor het versturen van het het Heldenspeldje. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Grondslag
Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming of gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden maximaal 6 maanden in een beveiligde omgeving opgeslagen, en direct verwijderd na het verwerken van de schriftelijke post.

Contact
Wilt u uw persoonsgegevens eerder laten verwijderen? Neem dan contact op met privacy@helmond.nl.

Toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van Helden van Helmond. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.