Global Goals

Helden van Helmond logo.

Maak kennis met de Global Goals

We willen natuurlijk allemaal een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn. Een schonere, gezondere en veiligere wereld. Kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid en duurzame steden. Maar met toekijken en niks doen komen we er niet! Om duurzame ontwikkeling wereldwijd op de agenda te zetten, hebben de Verenigde Naties daarom 17 Global Goals opgesteld. Dit zijn wereldwijde duurzaamheidsdoelen die in 2030 (grotendeels) behaald moeten zijn. En het mooie is: iedereen, ja, íedereen kan meehelpen om de eindstreep met succes te halen.

Je wist dit misschien nog niet, maar ook in Helmond wordt er op allerlei manieren keihard gewerkt om de Global Goals werkelijkheid te maken. Door de gemeente én door talloze (maatschappelijke) organisaties en individuele inwoners. Kijk maar!

United Nations logo

Alle goals
op een rijtje

SGD nummer 1

Einde aan armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

SGD nummer 2

Einde aan honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

SGD nummer 3

Gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

SGD nummer 4

Goed onderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

SGD nummer 5

Vrouwen en mannen gelijk

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

SGD nummer 6

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

SGD nummer 7

Duurzame en betaalbare energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

SGD nummer 8

Fatsoenlijke banen en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

SGD nummer 9

Innovatie en duurzame infrastructuur

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

SGD nummer 10

Minder ongelijkheid

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

SGD nummer 11

Veilige en duurzame steden

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

SGD nummer 12

Duurzame consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

SGD nummer 13

Klimaatverandering aanpakken

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

SGD nummer 14

Bescherming van zeeën en oceanen

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.

SGD nummer 15

Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

SGD nummer 16

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

SGD nummer 17

Partnerschappen voor de doelen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Acties van de gemeente

De gemeente Helmond is scherp op vergroening, verduurzaming en verrijking van de stad. Voorbeelden hiervan zijn:

 • We leggen extra parken aan en planten extra bomen
 • We nemen allerlei maatregelen die de biodiversiteit bevorderen
 • Een speciaal team helpt mensen in armoede én zoekt naar manieren om armoede tegen te gaan (bijvoorbeeld door gratis laptops beschikbaar te stellen en gratis kledingmarkten te organiseren voor mensen die dit het hardst nodig hebben)
 • We verduurzamen onze gebouwen én helpen andere partijen in de stad om dit ook te doen
 • We plaatsen zonnepanelen en leggen groene daken aan
 • We geven voorlichting over klimaatverandering en klimaatadaptatie
 • We gaan het FairTrade-label binnenhalen 
 • We geven voorlichting op scholen over de Global Goals en leggen uit wat leerlingen zelf kunnen doen om een steentje bij te dragen
 • We geven subsidie aan talloze partijen in de stad die actief werken aan de Global Goals

De inzet van (maatschappelijke) organisaties

In Helmond vind je allerlei maatschappelijke initiatieven en actieve sociaal ondernemers. Denk aan buurtinitiatieven, bewonerscollectieven, wijkcoöperaties en stichtingen die:

 • Zich inzetten om armoede te bestrijden en mensen in armoede te helpen
 • Sport en gezondheid stimuleren
 • Zich bezighouden met eerlijk werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en opleiden
 • Het welzijn van inwoners op allerlei manieren proberen te verbeteren
 • De natuur in Helmond actief beschermen
 • Zich bezighouden met het stimuleren van de transitie naar duurzame en betaalbare energie

Gemeente Helmond ondersteunt dit soort mooie initiatieven natuurlijk graag! We zijn daarom een samenwerking gestart met het landelijke platform MAEX.nl. Dit platform maakt de maatschappelijke waarde en impact van initiatieven en sociaal ondernemers zichtbaar. Ook biedt het kansen voor meer onderling contact, samenwerking en kennisdeling. 

Elke sociaal ondernemer en elk maatschappelijk initiatief kan gratis een profiel aanmaken. Hierin geef je aan wat jouw onderneming of initiatief doet en wat je nodig hebt. Op deze manier komt jouw profiel onder de aandacht bij bedrijven, fondsen en overheden. Tot slot kom je via het platform ook in aanmerking voor diverse subsidies en gratis ondersteuning. Ga naar MAEX.nl en meld je initiatief vandaag nog aan!

De kracht van individuele inwoners 

Ook individuele inwoners zetten zich elke dag in om de Global Goals vanuit Helmond een stukje dichterbij te brengen. Goed bezig! Want een betere wereld begint natuurlijk bij jezelf. Om jou te inspireren (en te laten zien hoe eenvoudig het kan zijn), hebben we een aantal tips die je gemakkelijk kunt inpassen in je dagelijks leven. Zo maken we Helmond samen steeds mooier, groener, slimmer, socialer en eerlijker.

 • Afval scheiden
 • Koken voor je eenzame buurvrouw
 • Spullen doneren aan mensen in armoede
 • Tweedehands kleding en spullen kopen
 • Elektronica repareren in plaats van vervangen
 • Vrijwilligerswerk doen
 • Korter douchen
 • Zonnepanelen aanleggen
 • Een groen schuurdak aanleggen
 • Vega Vrijdag instellen
 • Bloemen voor vlinders en bijen in je tuin
 • Minder tegels en meer groen in je tuin
 • Vaker de fiets in plaats van de auto pakken
SDG logo.